Strona główna

Projekt IS-EPOS „Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS” został zakończony sukcesem!

Zapraszamy do odwiedzania i rejestrowania się na:

PLATFORMA IS-EPOS 

ZAPRASZAMY

 

Co to tak naprawdę znaczy?

Od listopada 2013 Instytut Geofizyki PAN w konsorcjum z Akademickim Centrum Komputerowym „Cyfronet” AGH, Głównym Instytutem Górnictwa i Kompanią Węglową S.A. realizował dwuletni projekt
„Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS”. W ramach projektu zbudowany został pilotażowy węzeł dla administrowania infrastrukturą sejsmiczności indukowanej będący podwaliną pod przyszłe jej zarządzanie w skali Europy (w ramach projektu EPOS). Projekt IS-EPOS zakończył się w grudniu 2015 roku zbudowaniem prototypu cyfrowej platformy. Wynikiem projektu jest
w pełni funkcjonalny prototyp platformy cyfrowej  oferującej Usługi Tematyczne (Thematic Core Services), dotyczący zagrożeń antropogenicznych wywołanych reakcją twardej ziemi na eksploatacje geozasobów.


Platforma:

  • integruje epizody sejsmiczności,
  • oferuje usługi software’owe,
  • udostępnia obliczenia dużej mocy,
  • pozwala na prowadzenie własnych eksperymentów cyfrowych na zintegro­wa­nych epizodach,
  • utrzymuje i udostępnia dokumenty na temat sejsmiczności antropoge­ni­cznej, 
  • jest platformą edukacyjną i źródłem informacji dla niespecjalistów.

 

Wykorzystanie platformy IS-EPOS zostało już zaplanowane w realizowanym projekcie SHEER: “Shale Gas Exploration and Exploitation Induced Risks”,w ramach europejskiego programu finansowania nauki w Horyzoncie 2020. 

KONSORCJUM