Badania sejsmiczne w rejonie Niedziecy

Badania te są prowadzone na terenie, gdzie rozmieszczone są stacje sejsmologiczne sieci SENTINELS, a ich głównym celem jest rozpoznanie prędkości w ośrodku geologicznym. Znajomość rozkładu prędkości pozwoli na dokładną lokalizację zjawisk zarówno sejsmiczności indukowanej jak i naturalnej.

Projekt Czorsztyn 2D przyczyni się również do lepszego poznania budowy tektonicznej i geologicznej unikatowej struktury jaką jest Pieniński Pas Skałkowy stanowiący granicę pomiędzy Karpatami Wewnętrznymi a Karpatami Zewnętrznymi. Przebieg planowanych profili sejsmicznych przedstawiono na mapie poniżej.