II Posiedzenie Rady Konsorcjum Projektu

29 maja 2014, w Instytucie Geofizyki PAN, odbyło się II Posiedzenie Rady Konsorcjum Projektu "Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS. W spotkaniu oprócz ścisłego Kierownictwa Projektu na czele z Prof.Stanisławem Lasockim i Prof.Beatą Orlecką-Sikorą, wzięli udział przedstawiciele Konsorcjantów i Dyrekcji IGF PAN.

Na posiedzeniu dokonano przeglądu stanu realizacji projektu w podziale na poszczególne zadania.Zaprezentowano działania zarówno badawcze, merytoryczne, ale także te związane z formalną oraz promocyjną stroną  realizacji projektu. Analizowano rolę projektu,jako przyszłej bazy skoordynowanych badań naukowych na poziomie naukowym i międzynarodowym, z uwzględeniem synergii nauka-przemysł.Przedmiotem rozmów były także aspekty prawne związane z platformą badawczą dla użytkowników projektu.