III Posiedzenie Rady Konsorcjum Projektu

17 października 2014, w Zakładzie Sejsmologii Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Kraków, ul. Armii Krajowej 4, odbyło się III Posiedzenie Rady Konsorcjum Projektu "Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS.

W spotkaniu oprócz ścisłego Kierownictwa Projektu na czele
z Prof.Stanisławem Lasockim i Prof.Beatą Orlecką-Sikorą, wzięli udział przedstawiciele Konsorcjantów i Dyrekcji IGF PAN.

Uczestnicy:

 • Profesor dr hab. Stanisław Lasocki - IGF PAN
 • dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora, prof. PAN  - IGF PAN
 • Profesor dr hab. Paweł Rowiński - IGF PAN
 • mgr inż. Tadeusz Latała - IGF PAN
 • mgr/MBA Krzysztof Otto - IGF PAN
 • dr inż. Janusz Mirek - IGF PAN
 • dr inż. Mariusz Sterzel - ACK Cyfronet
 • Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński - GIG
 • dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof. GIG - GIG
 • mgr inż. Janusz Chmielewski - KW SA
 • mgr inż. Adam Barański - KW SA

Pierwszym punktem spotkania było odtworzenie filmu reklamującego platformę IS-EPOS.

Następnie prof. Lasocki przypomniał zgromadzonym genezę, założenia i cele projektu IS-EPOS. W wypowiedzi podkreślony został jeden z najważniejszych celów, jakim jest pogłębienie kontaktu nauki z przemysłem. Przedstawiona została również historia powstania grupy roboczej WG10: „Infrastructures for Georesources” projektu EPOS. Przybliżono idee platformy cyfrowej, jej cele i etapy rozwoju.

Następnie rozpoczęto omawianie poszczególnych zadań projektu. Przedstawiono harmonogram realizacji, stan zaawansowania i omówiono realizację założeń projektu w poszczególnych zadaniach.

ZADANIE 1: Prezentował dr Mariusz Sterzel

ZADANIE 2: Prezentował dyr. Krzysztof Otto

ZADANIE 3: Prezentował prof. Stanisław Lasocki

ZADANIE 4: Prezentował prof. Grzegorz Mutke i dr Janusz Mirek

Po prezentacji zaawansowania zadań prof. Lasocki omówił bardzo trudną i problematyczną sprawę dotyczącą przejmowania danych od przemysłu. Podczas spotkania Rady Projektu znaczna część spotkania została poświęcona na omówienie spraw administracyjnych związanych z projektem. Następnie omówiono sprawy dotyczące wydatkowania zaplanowanych w projekcie nakładów finansowych. 
Prof. Beata Orlecka-Sikora przedstawiła relacje ze spotkania grupy roboczej WG10 projektu EPOS w Grenoble, w którym uczestniczyła jako przewodniczący grupy. Pani Profesor omówiła także plan działań grupy roboczej WG10. Podczas spotkania zwrócono również uwagę na przyszłość i rozwój platformy IS-EPOS.