IS-EPOS na konferencji (2ECEES) w Turcji

IS-EPOS i sejsmiczność antropogeniczna na konferencji: Second European Conference on Earthquake Engeneering and Seismology, 24-29 sierpnia 2014, Stambuł, Turcja.

Konferencja ta była połączeniem dwóch inicjatyw min. 34 Generalnego  Zgromadzenia Europejskiej Komisji Sejsmologicznej (34th General Assembly of the European Seismological Commission) i 15 Europejskiej  Konferencji Inżynierii Sejsmicznej (15th European Conference on Earthquake Engineering).

W programie zawarto kilkanascie sesji naukowych w tym dwie sesje sejsmiczności indukowanej działalnością człowieka (Induced Seismicity) wraz z sesja posterową. Projekt IS-EPOS był reprezentowany przez pracę autorstwa: M. Kozłowskiej, B. Orleckiej-Sikory, Ł. Rudzińskiego i G. Mutke zatytuowaną "Studying the effect of stati stress transfer on seismicity in hard coal mine”. Ponadto przedstawiono dwie prace z zakresu sejsmiczności indukowanej, autorstwa naukowców z Instytutu Geofizyki PAN zaangażowanych w realizację projektu IS-EPOS-  Ł. Rudzińskiego i G. Lizurka pt. "Mining induced seismic doublets and multiplet analysis – Rudna Mine (Poland) case study” oraz G. Lizurka i S. Lasockiego "Clustering of mining induced events from Rudna Mine (Poland) in Equivalent Dimension spaces”.

Sesja sejsmiczności indukowanej cieszyła się dużą popularnością, a poziom prezentowanych prac stał na dobrym poziomie.

Oprócz sesji typowo naukowych w programie konferencji znajdowały się również sesje związane z prezentacją rozwoju różnych projektów Europejskich w zakresie sejsmologii. Jedna z takich sesji była sesja pt. „European Services for Seismology in the context of the European Plate Observing System (EPOS)”. W jej programie znalazła się prezentacja obecnego stanu rozwoju prototypu Tematycznego Serwisu Sejsmiczności Indukowanej IS-EPOS autorstwa B. Orleckiej-Sikory,  S. Lasockiego,  G. Lizurka i zespołu IS-EPOS zatytułowana „Current state of a prototype of EPOS Thematic Core Service for Induced Seismicity (IS-EPOS).

Wystąpienie, którego integralną częścią był film prezentujący aktualną funkcjonalność platformy obliczeniowej IS-EPOS, wywarło pozytywne wrażenie na zgromadzonej publiczności,będącej w większości przedstawicielami różnych innych serwisów tematycznych tworzonych w ramach EPOS.

Beata ORLECKA-SIKORA, Stanisław LASOCKI, Grzegorz LIZUREK and the IS-EPOS Team-"Current state of a prototypeof EPOS Thematic Core Service for Induced Seismicity (IS-EPOS)