IV Posiedzenie Rady Konsorcjum Projektu

W spotkaniu oprócz ścisłego Kierownictwa Projektu na czele z Prof.Stanisławem Lasockim i Prof. Beatą Orlecką-Sikorą, wzięli udział przedstawiciele Konsorcjantów i Dyrekcji IGF PAN.

Uczestnicy:

  • Prof. dr hab. Stanisław Lasocki - IGF PAN
  • dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora, prof. PAN  - IGF PAN
  • Prof. dr hab. Paweł Rowiński - IGF PAN
  • dr inż. Janusz Mirek - IGF PAN
  • dr inż. Mariusz Sterzel - ACK Cyfronet
  • Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński - GIG
  • mgr inż. Adam Barański - KW SA