IX Spotkanie projektowe IS-EPOS

W spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele IGF PAN, ACK „Cyfronet” oraz GIG.

Podczas spotkania omawiano stan realizacji poszczególnych zadań oraz kwestie związane z organizacją i funkcjonalnością platformy. Szczególną uwagę poświęcono wizualizacji danych niesejsmicznych oraz organizacji Przestrzeni Użytkownika.