Konferencja inaugurująca projekt IS-EPOS

Dnia 24 lutego 2014, w hotelu Qubus w Krakowie, odbyła się sesja inaugurująca projekt IS-EPOS pt. "Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS" zorganizowana podczas Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2014r.

W części wykładowej Kierownik projektu Prof. Stanisław Lasocki, przybliżył słuchaczom pojęcie sejsmiczności indukowanej oraz jej ogromne znaczenie na polu naukowym oraz w wymiarze społecznym. Następnie przedstawił główne założenia i cele projektu w prezentacji: IS-EPOS - Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS.

W dalszej części sesji: Prof. Beata Orlecka-Sikora zapoznała uczestników konferencji z ideą programu EPOS oraz  potrzebą  utworzenia długoterminowego planu  integracji infrastruktury badawczej nauk o Ziemi w Europie. Europejski program integracji infrastruktury badawczej sejsmiczności indukowanej w ramach EPOS Równolegle odbywała się sesja posterowa projektu, w której na sześciu posterach zaprezentowano zadania badawcze IS-EPOS.

1. Grupa Robocza WG10 w ramach EPOS
2. Prototyp Węzła Sejsmiczności Indukowanej dla IS-EPOS
3. Integracja Infrastruktury Badawczej dla Sejsmiczności Indukowanej w Polsce (CIBIS)
4. Sejsmiczność górnicza
5. Sejsmiczność wyzwalana napełnianiem zbiorników wodnych
6. Sejsmiczność geotermalna

Konferencję inaugurującą projekt zaszczyciło wielu znamienitych gości m.in. Prof. Monika Hardygóra, Prezes KGHM Cuprum, p. z o.o, Prof.Józef  Dubiński, Dyrektor  Naczelny GIG, Herbert Wirth, Prezes KGHM Polska Miedź S.A., Grzegorz Podlewski, Prezes ZEW Niedzica S.A., Michał Rybiński,przedstawiciel MNiSW, oraz licznie przybyli reprezentanci Konsorcjantów w projekcie.

W konferencji wzięło udział  ponad 300 uczestników-  przedstawicieli instytucji naukowo-badawczych  oraz partnerów przemysłowych.