Konsorcjanci

Konsorcjum zostało założone celem rozwoju infrastruktury informatycznej do badań nad sejsmicznością indukowaną, która ma istotne znaczenie społeczno-ekonomiczne.
Głównym celem Konsorcjantów jest:

 • integracja środowiska naukowego i technicznego zajmującego się zagadnieniami sejsmiczności indukowanej;
 • intensyfikacja międzynarodowej współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się sejsmicznością indukowaną i przemysłowymi, dostarczającymi wiedzę o procesach technologicznych odpowiedzialnych za pojawienie się sejsmiczności indukowanej;
 • intensyfikacja badań zagrożeń związanych z sejsmicznością antropogeniczną oraz sposobów zarzadzania antropogenicznym ryzykiem sejsmicznym;
 • międzysektorowy transfer wiedzy, zapewniający wdrażanie rozwiązań naukowych w przemyśle oraz wsparcie środowiska naukowego odpowiednią infrastrukturą badawczą i wiedzą techniczną.

W skład Konsorcjum wchodzą:

 1. Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk - lider Konsorcjum
  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IGF PAN) jest wiodącym centrum naukowym w Polsce w zakresie badań fizyki Ziemi. W Instytucie uprawiane są takie dyscypliny naukowe jak: sejsmologia, geomagnetyzm, fizyka wnętrza Ziemi, fizyka atmosfery, hydrologia i badania polarne. Instytut Geofizyki zatrudnia obecnie 197 osób, z których 58 to pracownicy naukowi.
 2. Akademickie Centrum Komputerowym CYFRONET AGH
  Głównym zadaniem ACK Cyfronet AGH jest udostępnianie mocy obliczeniowej i infrastruktury teleinformatycznej szkołom wyższym i podmiotom realizującym badania naukowe oraz prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.
 3. Główny Instytut Górnictwa
  Główny Instytut Górnictwa (GIG) to instytut badawczy, podporządkowany Ministrowi Gospodarki, pracujący nie tylko na rzecz przemysłu górniczego, lecz także przedsiębiorstw różnych branż w tym małych i średnich, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej, partnerów zagranicznych
 4. Kompania Węglowa S.A.
  Kompania Węglowa S.A. w Katowicach jest największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Kompania Węglowa S.A., uczestnicząc w  procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, buduje swoje nowoczesne oblicze rynkowe, produkcyjne, finansowe. Tworzy wizerunek firmy funkcjonalnie zorganizowanej, efektywnie zarządzanej i wiarygodnej dla partnerów w biznesie.