Ludzie projektu

Kierownik Projektu:

prof.dr hab.Stanisław Lasocki

Kierownik Zakładu Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi, Instytut Geofizyki PAN

Z-ca Kierownika Projektu:

dr hab. Beata Orlecka-Sikora,

prof. PAN

Zastępca Dyrektora IGF PAN ds.Naukowych

 

Kierownik Zadania 1: dr Mariusz Sterzel, ACK Cyfronet

Kierownik Zadania 2: mgr Krzysztof Otto, Zastępca Dyrektora IGF PAN ds. Technicznych i Monitoringu

Kierownik Zadania 3: dr Konstantinos Leptokaropulos, IGF PAN

Kierownik Zadania 4: dr hab.Grzegorz Mutke, prof.GIG, Główny Instytut Górnictwa

Przedstawieciel Kompani Węglowej S.A.: mgr inż. Adam Barański

Kierownik Techniczny Projektu: dr inż. Janusz Mirek, IGF PAN

 

Rada Konsorcjum Projektu IS-EPOS

Kierownictwo projektu:

prof. dr hab. Stanisław Lasocki
dr hab. Beata Orlecka-Sikora, prof. PAN

oraz przedstawiciele najwyższych władz instytucji partnerskich w projekcie:

prof. dr hab. Paweł Rowiński - Dyrektor Naczelny, IGF PAN
prof. dr hab. Józef Dubiński - Dyrektor Naczelny, GIG
prof. dr hab. Kazimierz Wiatr -Dyrektor Naczelny ACK
mgr inż. Marek Uszko - Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, KW S.A.