PLATFORMA IS-EPOS ZAPREZENTOWANA SZEROKIEJ PUBLICZNOŚCI

PLATFORMA IS-EPOS ZAPREZENTOWANA SZEROKIEJ PUBLICZNOŚCI

Podczas międzynarodowej konferencji Cyfrowa Przestrzeń do Badań Zagrożeń Antropogenicznych, 19-20 listopada w Katowicach.

Konferencja, która zgromadziła ponad 120 przedstawicieli świata nauki, przemysłu oraz studentów kierunków geofizycznych z całej Europy, była zorganizowana na zakończenie prestiżowego projektu IS-EPOS: Cyfrowa Przestrzeń Badawcza Sejsmiczności Indukowanej dla Celów EPOS, prowadzonego w naszym Instytucie przez Prof. Stanisława Lasockiego-kierownika projektu oraz Prof. Beatę Orlecką -Sikorę-Dyrektora IGF PAN, we współpracy z konsorcjantami z Głównego Instytutu Górnictwa, ACK Cyfronet AGH oraz Kompanii Węglowej SA.

Projekt jest finansowany z funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w wysokości ponad 16,7mln PLN z czego 85% to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Instytucją nadzorującą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Rezultat projektu IS-EPOS, to platforma cyfrowa będąca w pełni funkcjonalnym prototypem integracji infrastruktur badawczych zagrożeń antropogenicznych.

Uczestnicy konferencji pierwszego dnia sesji zapoznali się z możliwościami wsparcia działań integracyjnych na polu nauk o Ziemi udzielanego  przez Komisję Europejską i Polskę oraz dotychczasowe takie działania w Europie. Na tym tle zaprezentowano uczestnikom wynik projektu IS-EPOS czyli platformę cyfrową, zapewniającą dostęp do zintegrowanych danych sejsmiczności indukowanej i usług przetwarzania danych. Wybitne postacie europejskiego świata nauki omówiły przedsięwzięcia z innych dziedzin, podobne do podjętego w projekcie IS-EPOS. Uczestnicy konferencji wzięli udział w dyskusji na temat łączenia europejskich inicjatyw infrastrukturalnych oraz właściwego, dla wymagań wdrażania innowacyjnych rozwiązań, poziomu współpracy nauki i przemysłu. Drugiego dnia podczas warsztatów przyszli użytkownicy mieli możliwość praktyczngeo zapoznania z platformą.

Prelegenci:

Stanisław Lasocki, Instytut Geofizyki PAN, „Sejsmiczność indukowana i inne zagrożenia antropogeniczne towarzyszące poszukiwaniom i eksploatacji zasobów naturalnych - kontekst budowy projektu IS-EPOS Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS"

Jean Schmittbuhl, University of Strasbourg, “Induced Seismicity Problems in Association With Geothermal Energy Production” 

Józef Dubiński, Grzegorz Mutke, Główny Instytut Górnictwa, Adam Barański, Kompania Węglowa SA  “Sejsmiczność w kopalniach” 

Wiesław Studencki, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej „Międzynarodowe wsparcie rozwoju i integracji infrastruktury badawczej w Polsce w dziedzinie Nauk o Ziemi”.

Massimo Cocco, EPOS Coordinator, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia/INGV, Włochy. “European Plate Observing System Integration Programme" 

Beata Orlecka-Sikora, Instytut Geofizyki PAN, “Plan działań Grupy Roboczej EPOS: ‘Infrastructure for Georesources’” 

Grzegorz Lizurek, Instytut Geofizyki PAN, Tomasz Szepieniec, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH/ “Platforma Cyfrowa IS-EPOS – prototyp Węzła Tematycznego ‘Zagrożenia Antropogeniczne’ EPOS”.

Ian Main, University Edinburgh/Uniwersytet w Edynburgu.“e-Science Gateway Stimulating Collaboration in Rock Physics and Volcanology Research”. 

Matthew Harisson, Geological British Survey, "Test Beds" 

Paolo Gasparini, SHEER Coordinator Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale (AMRA) “SHEER: ‘Shale Gas Exploration and Exploitation Induced Risks’ Research Project of HORIZON 2020 and its link to IS-EPOS IT Platform"

Jarosław Bosy, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,Integracja krajowej badawczej infrastruktury geodezyjnej w aspekcie jej wykorzystania w programie EPOS/

Podczas konferencji odbyła się też konferencja prasowa z udziałem zaproszonych dziennikarzy:

GIG

PRZEMYSŁ

STOOQ

WYBORCZA

Konferencja Cyfrowa Przestrzeń do Badań Zagrożeń Antropogenicznych 19-20 listopada w Katowicach, została objęta patronatem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.