Projekt IS-EPOS na EGU w Wiedniu

1 maja 2014r, podczas Zgromadzenia Ogólnego European Geosciences Union w Wiedniu, zaprezentowano Prototyp Tematycznego Węzła Sejsmiczności Indukowanej EPOS. Poster projektu został umieszczony w sekcji wraz z innymi prezentacjami projektów infrastruktury badawczej, w tym kilku plakatów EPOS. Chociaż oficjalna prezentacja trwała tylko 1,5 godz. to Prototyp TWSI wzbudzał duże zaintersowanie i przyciągnął znaczną liczbę naukowców przez cały czas trwania sesji.

Zespół projektu reprezentował Kostas Leptokaropoulos i Łukas Rudziński, którzy podczas całej konferencji udzielali  informacji i wymieniali spostrzeżenia z zainteresowanymi uczestnikami sesji. Warto zauważyć, że Tematyczny Węzeł Sejsmiczności Indukowanej cieszył się żywym zainteresowaniem nie tylko wśród sesjmologów, ale także przez naukowców z innych dziedzin, takich jak tektonika i mechanika uszkodzeń, szczególnie w zakresie bazy danych, która będzie dostępna na platformie.