Rozbudowa sieci ESI-4 w rejonie zbiornika w Niedzicy

W ramach Zadania 4 projektu IS-EPOS w rejonie ESI – 4, Jezioro Czorsztyńskie,  zainstalowano 10 stanowisk sejsmicznych wyposażonych w aparaturę GosSIG. Sieć pomiarowa została przedstawiona na rysunkach 1 oraz 2. Dodatkowo na mapie 1 umieszczono epicentra zjawisk sejsmicznych rejestrowanych i zlokalizowanych w ramach ESI-4.

Sieć SENTINELS została uruchomiona 24 sierpnia 2013. Początkowo sieć składała się z 7 stanowisk pomiarowych, oraz stacji szerokopasmowej w Niedzicy. Dzięku projektowi IS-EPOS, na przełomie 2014/2015 sieć została rozbudowana do 10 stanowisk.

Dotychczas zarejestrowano 116 wstrząsów, najsilniejszy miał magnitudę Mw =2.6

Mapa 1. Stacje sieci sejsmicznej SENTINELS (trójkąty) oraz epicentra wstrząsów zlokalizowanych w ramach ESI-4 (okręgi).

 

Mapa 2. Stanowiska sejsmicznej sieci pomiarowej  SENTINELS.