VIII Spotkanie projektowe IS-EPOS

19 grudnia 2014, w Zakładzie Sejsmologii Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Kraków, ul. Armii Krajowej 4, odbyło się VIII Spotkanie Projektowe IS-EPOS "Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS.

W spotkaniu oprócz ścisłego Kierownictwa Projektu na czele z Prof. Stanisławem Lasockim i Prof. Beatą Orlecką-Sikorą, wzięli udział przedstawiciele Konsorcjantów  oraz kierownicy poszczególnych zadań.

Podczas spotkania omawiano stan realizacji poszczególnych zadań:

  • Prof. Stanisław Lasocki wraz z Prof. Beatą Olrecką-Sikorą przywitali zgromadzonych oraz omówili cele spotkania projektowego,
  • Stan realizacji zadania 4 IGF omówił Łukasz Rudziński,
  • Stan realizacji zadania 4 IG i KWSA przedstawiła Krystyna Stec,
  • Dorota Olszewska zaprezentowała repozytorium dokumentów,
  • Aktualny stan platformy IS-EPOS przedstawił Mariusz Sterzel wraz z Joanną Kocot,
  • Temat „CIBIS” omówił Janusz Mirek.