X Spotkanie projektowe IS-EPOS

27 lutego 2015 r., w Zakładzie Sejsmologii Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Kraków, ul. Armii Krajowej 4, odbyło się X Spotkanie Projektowe IS-EPOS "Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS.

W spotkaniu oprócz ścisłego Kierownictwa Projektu na czele z Prof. Stanisławem Lasockim i Prof. Beatą Orlecką-Sikorą, wzięli udział przedstawiciele Konsorcjantów  oraz kierownicy poszczególnych zadań.

Uczestnicy posiedzenia:

 • Stanisław Lasocki, IGF PAN – Kierownik Projektu
 • Beata Orlecka - Sikora, IGF PAN – Zastępca Kierownika Projektu
 • Mariusz Sterzel, ACK Cyfronet AGH – Kierownik Zadania 1
 • Konstantinos Leptokarapoulos, IGF PAN – Kierownik Zadania 3
 • Jan Wiszniowski, IGF PAN – Asystent Kierownika Zadania 1
 • Łukasz Rudziński, IGF PAN – Asystent Kierownika Zadania 4
 • Joanna Kocot, ACK Cyfronet AGH
 • Tomasz Szepieniec, ACK Cyfronet AGH
 • Paweł Szepieniec, ACK Cyfronet AGH
 • Tomasz Grabarczyk, ACK Cyfronet AGH
 • Grzegorz Mutke, GIG
 • Krystyna Stec, GIG
 • Grażyna Holeczek, GIG
 • Grzegorz Lizurek, IGF PAN
 • Wojciech Białoń, IGF PAN
 • Paweł Urban, IGF PAN
 • Dorota Olszewska, IGF PAN
 • Monika Staszek, IGF PAN
 • Szymon Cielesta, IGF PAN
 • Katarzyna Nowak, IGF PAN

Podczas spotkania omawiano stan realizacji poszczególnych zadań:

·         Prof. Stanisław Lasocki wraz z Prof. Beatą Olrecką-Sikorą przywitali zgromadzonych oraz omówili cele spotkania projektowego,

·         Stan realizacji zadania 1 i 3, w tym omówienie nowej wersji portalu, poprowadzili Tomasz Szepieniec wra z Joanną Kocot,

·         Graficzną ziwualizację danych w portalu w ramach zadania 1 przedstawił Grzegorz Lizurek,

·         Zadanie 4, Repozytorium dokumentów przedstawiła Dorota Olszewska

·         Następnie omówiono pozostałe zadania (badania sejsmiczne, katalog sejsmiczny)