XIII Spotkanie projektowe IS-EPOS

28 maja 2015 r., w ACK Cyfronet AGH, Kraków, ul. Nawojki 11, odbyło się XIII Spotkanie Projektowe IS-EPOS "Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS.

W spotkaniu oprócz ścisłego Kierownictwa Projektu na czele z Prof. Stanisławem Lasockim i Prof. Beatą Orlecką-Sikorą, wzięli udział przedstawiciele Konsorcjantów oraz kierownicy poszczególnych zadań.

Uczestnicy posiedzenia:

 • Stanisław Lasocki, IGF PAN – Kierownik Projektu
 • Beata Orlecka - Sikora, IGF PAN – Zastępca Kierownika Projektu 
 • Janusz Mirek, IGF PAN- Kierownik Techniczny Projektu
 • Mariusz Sterzel, ACK Cyfronet AGH – Kierownik Zadania 1
 • Konstantinos Leptokarapoulos, IGF PAN – Kierownik Zadania 3
 • Jan Wiszniowski, IGF PAN – Asystent Kierownika Zadania 1
 • Łukasz Rudziński, IGF PAN – Asystent Kierownika Zadania 4
 • Joanna Kocot, ACK Cyfronet AGH
 • Tomasz Szepieniec, ACK Cyfronet AGH
 • Paweł Szepieniec, ACK Cyfronet AGH
 • Tomasz Grabarczyk, ACK Cyfronet AGH
 • Krystyna Stec, GIG
 • Karol Kura, GIG
 • Grzegorz Lizurek, IGF PAN
 • Wojciech Białoń, IGF PAN
 • Paweł Urban, IGF PAN
 • Maria Kozłowska, IGF PAN
 • Dorota Olszewska, IGF PAN
 • Monika Staszek, IGF PAN
 • Szymon Cielesta, IGF PAN
 • Katarzyna Nowak, IGF PAN

Podczas spotkania omawiano stan realizacji poszczególnych zadań:

·         Prof. Stanisław Lasocki wraz z Prof. Beatą Olrecką-Sikorą przywitali zgromadzonych oraz omówili cele spotkania projektowego,

·         Omówienie nowej wersji portalu poprowadzili Tomasz Szepieniec wraz z Joanną Kocot i Mariuszem Sterzelem,

·         Graficzną wizualizację danych w portalu w ramach zadania 1 przedstawił Grzegorz Lizurek,