Zakończone badania sejsmiczne w rejonie Niedzicy

19 II 2015 z sukcesem zakończona została akwizycja danych sejsmicznych w rejonie Niedzicy realizowana przez Geofizykę Kraków SA. Pomimo trudnych warunków terenowych prace przebiegły szybko i sprawnie. Uzyskane dane zostaną przekazane do Ośrodka Przetwarzania Danych Sejsmicznych Geofizyki Kraków, gdzie będą poddane szczegółowym procedurom przetwarzania. Efektem końcowym prac będą sekcje sejsmiczne odzwierciedlające budowę geologiczną rejonu oraz model prędkości fal w ośrodku.

Poniżej zamieszczono kilka ciekawych zdjęć z prac terenowych. 

Wibrator – pojazd służący do generowania fal sejsmicznych
o określonym zakresie częstotliwościowym.

Punkt wzbudzania - flota czterech wibratorów podczas pracy.

Rejestracja danych w aparaturze. 

Punkt odbioru – zestaw geofonów z baterią.