Zapytanie Ofertowe (Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego w celu wyposażenia Centrum Dostosowania Danych CIBIS)

INSTYTUT GEOFIZYKI PAN

Ul. Księcia Janusza 64

01-452 Warszawa

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Dostawa sprzętu komputerowego w celu wyposażenia Centrum Dostosowania Danych CIBIS w ramach projektu IS-EPOS (nr ref. sprawy: ZP/26/15)”

 

Zapraszamy do złożenia oferty na Dostawa sprzętu komputerowego w celu wyposażenia Centrum Dostosowania Danych CIBIS w ramach projektu IS-EPOS (nr ref. sprawy: ZP/26/15).

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.igf.edu.pl/zp-26-15.php